Aktuálne akcie

Penzión blanka  Letná dovolenka a relax v Našom penzióne.
13.02.2013

Dovolenka v Našom penzióne je tá správna voľba pre Vás.

Všeobecné vyhlásenie

Ochrana osobných údajov.

Do platnosti dňa 25/05/2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu/ zákon č.122/2013/. V súlade s článko 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vaších právach. Ide o tzv. zákon GDPR.

Správca osobných údajov

Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie ohľadom rezervácie pobytu. Zdroje sú priamo od klientov pri online rezerváciách.

Pre obchodné účely

Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telef. číslo, e-mail, počet osôb - pre potreby rezervácie, IČO a číslo účtu. Tieto údaje spracovávame pre účely faktúr, alebo vybavenie rezervácie.

Pre marketingové účely

Nespracúvame e-mailové adresy za týmto účelom.

Prechádzanie web stránky

Pri návšteve nášho webu nezbierame žiadne údaje.

Spôsob spracovania

Spracovanie údajov pri rezervácii vykonáva správca vo svojo sídle na počítači, alebo manuálnym spôsobom. Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre sú v ňom chránené.

Doba spracovania

V listinnej podobe ako napríklad faktúry sa uchovávajú podľa účtovných zákonov.

Vaše práva ako subjektu

Máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a požiadť o zmenu, alebo opravu údajov. Ak máte pochybnosti o zákonnom spracovaní, môžete požiadať o zmenu, vysvetlenie, opravu, doplnenie, alebo úplný výmaz údajov. Hlavne pri spracovávaní e-mailových adries.

Prehlásenie správcu

Prehlasujem, že ako správca osobných údajov svojích odberateľov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a teda že, spracovávame údaje svojích klientov len na základe súhlasu. Budeme informovať Úrad na ochranu osobných údajov pri krádeži, strate a neoprávnenom prístupe.

Prezeraním internetovej stránky Penzión Blanka súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby penziónu Blanka. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Penzión Blanka zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jeho stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jeho vlastníctvom.

 

Penzión Blanka si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom penziónu Blanka.

 

Všetky osobné údaje získava penzión Blanka od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získal a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.