Aktuálne akcie

Penzión blanka  Letná dovolenka a relax v Našom penzióne.
13.02.2013

Dovolenka v Našom penzióne je tá správna voľba pre Vás.

Rezervácia

Od : *
Do : *
Počet osôb :*
Typ ubytovania :
  
Meno :*
Spoločnosť :
Adresa :*
Tel./Mobil :*
Fax :
Email :*
Vaše želania a požiadavky :
* označené políčka sú povinné

Vyhlásenie dotknutej osoby

 

Odoslaním objednávky, rezervácie vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa : Jozef Andráš, IČO 33088390, DIČ 1030937985, Ždiar 393, 05955 zapísaný v  živnostnenskom registri Okresný úrad Poprad, Číslo živnostenského registra: 706-10896 a bol/a som poučená o svojich právach. 

Pre viac informácií kliknite sem

Ubytovací poriadok a storno podmienky.

Rezervácia je možná prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom, alebo telefonicky.  

Nástup na pobyt je možný od 14.00 do 17.00 hodiny a v deň odchodu opustenie z  izby do 10.00 hodiny.

Za potvrdenie záväznej rezervácie a dojednaných služieb sa považuje zaplatenie 30% zálohy, alebo ak ubytovateľ neurčí inak, najneskôr do 7 dní od vytvorenie rezervácie. Objenané služby po vytvorení rezervácie nie je možné meniť. Doplatok za pobyt sa hradí pri nástupe za pobyt. V cenovej kalkulácii pobytu nie je zahrnutá miestna daň 0,40 centov / deň - osoba staršia ako 15 rokov. Ak záloha, alebo celá platba nebude pripísaná v stanovený deň na účet, rezervácia sa ruší.

Podmienky stornovania pobytu : 7 dní pred nástupom na pobyt, alebo ak hosť nepríde, alebo skôr odíde 100 % z ceny objednaných služieb, 8 - 14 dní pred nástupom na pobyt 60% z ceny objednaných služieb a viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt 30% z ceny objednaných služieb. Zálohová platba  sa nevracia ani v prípade, ak hosť stornuje pobyt bez udania vážneho dôvodu. Aby sme vyšli Naším klientom v ústrety, pobyt si môžte prebukovať na iný termín, ako bol uvedený v pôvodnej objednávke.  Storno pobytu oznámi klient telefonicky na čísle 0908 974 823, 0908 260 340, alebo e-mailon na blanka@zdiar.sk.

Všeobecné podmienky:  V celom objekte je prísny zákaz fajčenia okrem vyhradeného priestoru, za porušenie sa stanovuje pokuta vo výške 50 euro. V priestoroch reštaurácie nie je dovolené konzumovať nápoje a jedlo, ktoré neboli zakúpené v penzióne. Hosťom nie je dovolené brať na izby športové potreby a náčinie, na úschovu ktorých je vyhradené miesto. V čase od 22.00 do 07.00 hodiny je  nočný pokoj, ktorý musia hostia dodržiavať.

Zákazník potvrdením objednávky potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Ubytovateľ sa zaväzuje, že pri záväznej objednávke budú objednávateľovi poskytnuté všetky služby, ktoré si objednávateľ zajednal.

Ubytovací poriadok je platný od 01.01.2015